Seminarier

Denna tjänst är uteslutande företags- eller organisationsanpassad för att uppnå öppenhet i diskussioner och därmed optimalt resultat för deltagaren. Här erbjuder vi en utökad teoretisk del till respektive avsnitt av de upplevelsebaserade utbildningarna. De ingående komponenterna är föreläsning, visning och analys av videoklipp samt diskussioner/grupparbete.

 
Resultatet utgörs av förslag till handlingsplaner för grupper av individer eller individuella dito. Detta är ingången till att inleda ett eventuellt avtal om mentorskap för utvalda individer.
                                           
Vårt erbjudande ska också ses som ett komplement till större företagsanpassade utbildningspaket, såsom företagsanpassade trainee program och utvecklingsprogram för utvalda grupper av individer.
 
Tid: 1 – 1½ dag 

 
 
Kenneth Bolinder • Söderåsvägen 126 • 267 90 Bjuv, Sverige • Tel.: 042 - 822 66 • Mob: 070 - 597 64 95 • info@bolinder.se  • Hitta hit

Design av Intendit SEO Webbyrå Foto av Katrin Nilsson www.lotuslens.com