Konsultation | Skriv ut |

Under denna rubrik erbjuder vi ytterligare förslag på tjänster för att säkra och följa upp de upplevelsebaserade kursavsnitten. Vår erfarenhet från mångårigt utövande, har visat på att det kan vara lätt att ”återfalla till gamla beteenden” i början av utbildningen och därför kan behöva extra stöd.
 
Ett första steg kan vara att man genom förläsningar får en första insikt och känsla för koncept, metod och genomförande av våra utbildningar. Här erbjuder vi också möjlighet till ”prova-på”.
 
Seminarieformen är oftast företagsanpassad för att ge störst utbyte för deltagarna. Här förutsätts också att man från organisationen i fråga har deltagit i något av de upplevelsebaserade kursavsnitten.
 
Mentorskap är den mest exklusiva tjänsten då denna är anpassad och skräddarsydd för deltagaren, utifrån dennes arbetsvillkor och behov.
 

Samtliga tjänster/erbjudande kan genomföras på både svenska och engelska, för att tillmötesgå även multinationella organisationer.