Bolinder Ledarskap är ett familjeföretag som genom utvalda partnerskap kan erbjuda ledar-, individ- och grupputveckling på ett antal olika platser i Sverige och Europa. Efter 23 år i ledande positioner i svenska och internationella koncerner samt ytterligare drygt 10 år som egen företagare har nästa steg kommit till att jobba med människan/individen. Mer specifikt om ledarskapets villkor, grupp- och individsamspelet, kommunikation på olika nivåer samt att leda i en kaos- och förändringsprocess. Hästen har för dessa ändamål visat sig vara en fantastisk tillgång och utbildningspartner.
 
Vårt företag engagerar ett 15-tal individer samt ytterligare ett 10-tal inhyrda resurser. Alla med lång erfarenhet inom områdena som utgör våra erbjudanden.
 
Alla våra utbildningsplatser är av informell och avstressande karaktär som inbjuder till både workshops, behövliga reflexioner och inte minst för nödvändig avkoppling.